reklam alanı

Jump (Dallanma - Atama) Komutları


Programın akışı esnasında başka satırlara atlama işlemi gerçekleştiren bir takım anahtar sözcükler vardır.

Bunlar Şöyledir ;

  • break,
  • continue,
  • goto,
  • return anahtar sözcükler,

Örnek 1: ‘A’ harfinden ba ş lay ı p ‘Z’ye kadar devam eden bir döngü de ‘K’ harfinegelindiğinde döngüden çıkan programın kodunu yazınız.


for (char i = 'A'; i <= 'Z'; i++)
{
if (i == 'K')
  break;
Console.WriteLine(i);Console.WriteLine("Döngüye devam ediliyor...");
}
Console.WriteLine("Döngüden çıkıldı...");

Örnek 2 : 0'dan 100'e kadar sayılardan asal olanları ekrana yazdıran programın kodunu yazınız


for(int i=1; i < 100; i++){
bool asalMi = true;
//Sayının asal olup olmadığı kontrol ediliyor
for(int j=2; j < i; j++)
{
if(i % j == 0){
asalMi = false;
break;
}
}
// asal olan sayılar ekrana yazdırılıyor
if(asalMi)
Console.Write(i + " ");
}

Continue Anahtar Sözcüğü Örnekleri

Örnek 1: Yukarıdaki kod parçasını incelediğimizde döngümüzün koşulu, i’nin 10’dan küçük
olan değerleri sağlanması durumunda TRUE değerini almasıdır.

int i = 1;
int k = 1;
while (i < 10)
{
Console.WriteLine("i:{0} iken k:{1}",i,k);
i++;
continue;
k++;
}

Goto Anahtar Sözcüğü Örnekleri

Örnek 1: Bu örneğimizde goto anahtar sözcüğünün nasıl kullanıldığını inceleyelim

int sayi1 = 10;
int sayi2 = 20;
Console.WriteLine("{0} + {1} = {2} ", sayi1, sayi2, sayi1 +sayi2);
goto son;
Console.WriteLine("{0} x {1} = {2} ", sayi1, sayi2, sayi1 *sayi2);
son:
Console.ReadLine();

Benzer Konular

0 yorum :